Home Uprava

Uprava

Одељење локалне пореске администрације

Поштовани суграђани, ценећи Ваше време и новац, урађена је страница локалне пореске администрације града Шапца, којом је омогућено да добијете најважније информације из домена...

Одељење комуналне полиције

Комунална полиција врши послове из надлежности града. Ти послови се односе пре свега на одржавање комуналног реда и другог реда који спада у нaдлежност...

Одељење за урбанизам

У Одељењу за урбанизам града Шапца обављају се послови који се односе на просторно и урбанистичко планирање у складу са Законом о планирању и...

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове

Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове врши послове који се односе на: инспекцијски надзор над извршавањем прописа из надлежности Града у области комуналних делатности,...

Одељење за финансије

Одељење за финансије обавља све послове који се односе на: послове планирања, доношења, реализације буџета и преноса средстава корисницима; припрему и израду извештаја и...

Одељење за друштвене делатности

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Одељење за друштвене делатности чине две организационе јединице: Одсек за образовање, културу и спорт (канцеларије 20, 24, 25) Одсек за дечију....

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу обавља послове који се односе на: спровођење прописа о Локалној самоуправи и унапређење организације рада Градске управе, праћење законитости, ефикасности и...