Home Parkovi ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „САВА ПАРК“ У ШАПЦУ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „САВА ПАРК“ У ШАПЦУ

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одл.УС, 50/2013-одл.УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС,132/2014 и 145/2014) и чл.36-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл.гласник РС”, бр.64/2015), Градска управа града Шапца, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Одсек за урбанизам, ставља на

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САВА ПАРК“ У ШАПЦУ

Рани јавни увид одржаће се у форми изложбе у трајању од 15 дана, од 04.03.2016. до 18.03.2016. године, закључно, у просторијама Културног центра Шабац у улици Господар Јевремова бр. 12 у Шапцу, где ће сви заинтересовани грађани моћи ближе да се упознају са концептуалним планским развојним решењима која су предмет овог елабората.

Службенa лицa ЈУП «План» Шабац водиће сва заинтересована лица кроз изложбу и давати потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија, сваког радног дана од 12 до 14 часова.

Предмет раног јавног увида су основна концептуална планска развојна решења, која се не односе на услове, могућности и ограничења грађена на појединачним катастарским или грађевинским парцелама.

Елаборат за потребе раног јавног раног увида за План детаљне регулације “Сава парк“ у Шапцу биће изложен на јавни увид и у дигиталном облику на интернет страни www.sabac.rs, а питања се могу постављати на e-mail адресу office@plansabac.co.rs Предметни елаборат ће бити изложен и у просторијама ЈУП План Шабац у улици Косте Абрашевића бр. 10 у Шапцу ,сваког радног дана, у току трајања раног јавног увида.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаном облику у простору одржавања изложбе у току трајања раног јавног увида, закључно са 18.03.2016.

Материјал за јавни увид:

Елаборат за потребе раног јавног увида

http://sabac.rs/index.php/gradska-uprava/rani-javni-uvid/plan-detaljne-regulacije-%E2%80%9Esava-park%E2%80%9C-u-sapcu-254.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Posle Bujanovca, Miša Vacić pretio i u Šapcu, opozicija traži njegovo hapšenje

Bujanovac, Šabac, 11. novembar 2019. (Foto MC) – Lider Srpske desnice Miša Vacić je dvadesetak dana posle Bujanovca, sličan vokabular iskoristio i u Šapcu,...

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „САВА ПАРК“ У ШАПЦУ

У складу са чл. 45а Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 -одл. УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 –...

Centar Šapca po uzoru na Beč

Šabac – Od 4,1 milijarde dinara gradska uprava u Šapcu je u 2019. godini za investiciona ulaganja planirala 1,17 milijardi dinara, što je skoro...

Šabac dobija svoj “Central park” – Izgradnja Savaparka počinje do kraja 2017, za prve radove izdvojeno 5 mil EUR (FOTO)

Uz obalu Save, dugu četiri kilometra, od Novog mosta do Kočinog kanala u Šapcu, tokom 2017. godine trebalo bi da počne izgradnja Savaparka, za...

Ratni veterani iz Ribara kod Šapca: Nevoljama nikad kraja

Životna priča braće Marić, ratnika koji više nisu sposobni za život, mada moraju da brinu i o bolesnoj majci i detetu jednog od njih,...