Identifikacioni džinglovi

0
104

Identifikacioni radio džinglovi se iključivo koriste kao zvučna identifikacija radio stanica.
Kreiraju se pojedinačno ili u paketu. Mogu biti servisni, pevani, igrani, kao suva maska…apsolutno je sve dozvoljeno. Uglavno se kreiraju u kraćoj formi, da bi se lakše upamtili i da bi u se puštali u pauzama između pesama. Identifikacija se odnosi na ime radija, na frekfenciju radija, na slogan radija, na neki posebni benefit koji taj radio izdvaja od drugih. Takođe i špice koje se kreiraju za emisije, najave reklamnog bloka, vesti, vremenske prognoze i sl…spadaju u paket Identifikacionih radio spotova.

Zašto je identifikacija za jednu radio stanicu Veoma važna?

To bi isto bilo, kao kada bi pitali zašto je odelo važno za čoveka. U moru radio frekfencija koje se mogu čuti na našem podnevlju, konkurencija je ogromna i neohodno je da se izdvojite u toj masi. Treba privući potencijalni auditorijum. Frekfencija vašeg radija treba ostane što duže na skali slušalaca?

A čime ćete privući publiku?

–    Simpatičnim imenom radija
–    Kvalitetnim spikerima i voditeljima
–    Kreativnom programskom šemom
–    Precizno određenim imidžom radija
–    Određenjem ciljne grupe

I naravno Visoko, kvalitetnim Identifikacionim radio spotovima koji će u sebi sadržati sve prethodno navedeno. Kroz njih ćete moći da oslikate imidž vašeg radija, stvorite utisak medija koji poseduje stil, ukus, kreativnost i na taj način će te stvoriti poštovanje i autoritet, kao i slušanost koji su vam neophodni za saradnju sa budućim komitenitima.