Ponovno izlivanje jalovine zbog obilnih padavina u okolini Krupnja

0
665

Obilne padavine koje su zadesile okolinu Krupnja ponovo su danas pokrenule izlivanje toksične jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona iz rudnika Stolice u Kostajniku, koja se spira u korita rečice Kostajnik.

– Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine proglasio je ovo najvećom ekološkom katastrofom ove godine, a najnovije izlivanje govori da se brzo moraju pripremiti i izvesti radovi na sanaciji jalovišta – rekla je Tanjugu direktor “Eko centra” koncerna Farmakom u čijem je sastavu rudnik “Stolica” Jasmina Milutinović.

 

Prema njenim rečima, ministarstvo je to kao urgentan projekat apliciralo na Donatorskoj konferenciji u Berlinu i juče u Briselu.

 

Milutinović je rekla da očekuju da na osnovu dokumentacije koju su dostavili i Ministarstvu poljoprivrede i zašite životne sredine i drugim nadležnim institucijama da će prva sredstsva koja dođu u Srbiju biti za sanaciju ove deponije.

 

– Ovo je zaista urgetno i ovaj problem na lokaciji gde Farmakom od privatizacije do danas nije imao nikakvih privrednih aktivnosti je zaista velika ekološka katastrofa i država mora maksimalno da se uključiti u njihovo saniranje – naglasila je Milutinović

 

Član Gradskog veća Dragoslav Dobrić podsetio je da je 20. maja u rudniku Stolice u okviru RTB Zajača, tokom poplava došlo do pucanja male brane kada se oslobodila jalovina u reku Kostajnicu, dalje u Korenitu, Jadar i ka Drini.

 

Dobrić je ukazao da se radi o teškim metalima i metaloidima koji su izuzetno opasni.

 

Napominjujući da je “Farmakom” koji je vlasnik rudnika Stolice, dužan da o tome vodi računa, Dobrić je rekao da se Gradska uprava Loznice do sada obratila na osam mesta u Republici gde su nadležni za ekologiju kako bi se barem sprečila dalja ekološka katastrofa i dobili su odgovor da je u pitanju veliki projekat na kome se radi.

 

– Važno je naglasiti da pojava živog sveta u reci Koreniti i Jadru ne znači da je voda za upotrebu – rekao je on, dodajući da je na zahtev grada urađena analiza 30 bunara i da je samo u jednom bunaru u selu Korenita voda bila ispravna za piće.

 

Dobrić je naglasio da se stanovnici priobalja sela Kostajnik i Korenita u zadnjih mesec dana žale na neprestano doticanje mulja jalovine u kojima se nalaze teški metali i živa, čije poreklo treba tražiti u deponovanju elektronskih otpada koji se, kako je kazao, na volšeban način zatekao u tom delu objekta rudnika Stolice.

 

Kod građana je izražena zabrinutost zbog neprijatnog mirisa koji se oseća, jer sadržaji jalovine nisu samo teški metali, već ona sadrži sve produkte do kojih se dolazi prilikom prerade rude.

 

– Najgore je što su neki produkti flotacije pojava cijanidnih jona koji sa jalovinom stvaraju nova hemijska jedinjenja što dovodi do neprijatanog mirisa koji se širi dolinom reke Korenite – upozorio je on.

 

Prema njegovima rečima, duže udisanje i direktno izlaganje dovodi do glavobolje i disajnih problema pa je preporuka građanima da kada su u mogućnosti izbegavaju udisanje, a kada su prisiljeni da rade napolju, rade što kraće.

 

– Važno je napomenuti i da se ne treba zanositi da su i poljoprivredni proizvodi koji rastu na tom području zdravi, jer sav živi svet akumulira metale i sa tim može da živi, ali upotrebom takvih proizvoda čoveka u ishrani dolazi do akumulacije tih metala, koji se prema izjavama lekara, posebno zadržavaju u bubrezima – upozorio je Dobrić.

 

Brana u rudniku Stolice pukla je 20. maja i pokrenuta toksična jalovina formirala je tada “sivu reku” koja je pretila da ugrozi životnu sredinu u slivu reke Korenite koja se uliva u Jadar, a Jadar u Drinu.

 

Gradski štab za vanredne situacije u Loznici o tome je tada obavestio Republički štab za vanredne situacije, jer se izlivanjem toksične jalovine kontaminiralo obradivo zemljište u priobalju reke Korenite, a poljoprivredni proizvodi i krmno bilje više nisu bili za upotrebu.